VI BRYR OSS

Vi er ikke perfekte, men vi har forpliktet oss til å være den beste og mest ansvarlige versjon av oss selv, som vi kan være.

Omtanke for miljøet er en inngrodd verdi i Moonboons identitet. Dessuten er det en personlig sak for hver eneste av oss som arbeider i Moonboon - og det påvirker gjøremålene våre, hver eneste dag.

Med dagens miljøutfordringer og hvordan tekstilindustrien bidrar til disse utfordringene, må vi kollektivt tenke nytt om produksjon og forbruket av tekstiler.

Målet vårt er å minimere vårt fotavtrykk i naturen og aktivt bidra til å skape en bedre fremtid. For å oppnå dette har vi introdusert trekanten for rettferdig produksjon. Den omfatter rettferdig produksjonspraksis, moderne prosesser og bruk av naturlige materialer av høy kvalitet i produktene våre, der det er mulig.

I arbeidet vårt med å ta vare på miljøet har vi oppnådd å bli sertifisert som en GOTS-bedrift, noe vi er veldig stolte av. En GOTS-sertifisering betyr at vi har forpliktet oss til å bruke økologiske materialer, der det er mulig, og at produktene er produsert under trygge og ansvarlige arbeidsforhold fra start til slutt i produksjonssyklusen.

TREKANTEN FOR RETTFERDIG PRODUKSJON, MODERNE PROSESSER OG NATURLIGE MATERIALER AV HØY KVALITET

RETTFERDIG PRODUKSJON

For oss i Moonboon er rettferdig produksjon en hjørnestein i verdiene våre, noe som omfatter vår forpliktelse til forvaltning av miljøet og gode arbeidsforhold. Vi prioriterer å skape arbeidsforhold som er i tråd med ledende sosiale standarder og som sikrer en likeverdig behandling for arbeidstakerne. Med omtanke for miljøet har vi i igangsatt og gjennomført et omfattende styringssystem for oss selv og våre leverandører, som garanterer at alle sosiale kriterier er oppfylt.

VÅRE SERTIFICERINGER

De sosiale GOTS-kriteriene som vi etterlever hos Moonboon er fremhevet her:

 • Arbeidet er et frivillig valg
 • Vi tolererer ikke barnearbeid
 • Vi tolererer ikke diskriminering
 • Vi tolererer ikke sjikane og vold
 • Vi benytter os ikke av usikker arbeidskraft
 • Vi respekterer retten til å organisere seg, og til kollektive lønnsforhandlinger
 • Vi betaler rettferdig og arbeider for å minske sosiale forskjeller
 • Vi aksepterer ikke tvangsarbeid, og alt arbeide må være et frivillig valg
 • Vi garanterer trygge og helsemessig sikre forhold på arbeidsplassen
 • Vi sikrer oss at alle ansatte blir behandlet likt, og tolererer ikke diskriminering av migrantarbeidere
 • Vi streber etter en sunn balanse mellom arbeid og familieliv, og sikrer oss derfor at arbeiderne har rettferdige arbeidstider

MODERNE PROSESSER

Vi fokuserer på å implementere moderne prosesser på alle stadier av produksjonen. I alle ledd; fra fremstillingen av varene, til pakkingen, merkingen og distribusjonen, består alle tekstilene av minst 70 % sertifisert økologisk bomull.

Produksjonen i alle ledd, og helt fra den økologiske dyrking på marken, er dekket av enhver økologisk standard som er godkjent av IFOAM (Family of Standards).

Alle deler av prosessen med å produsere våre økologiske tekstiler er dekket av dette. Derfor fokuserer vi på følgende:

 • Bruk av kun GOTS godkjente fargestoffer i vaskeprosessen
 • Produksjonsenhetene må demonstrere at de er styret etter miljøvennlige standarder, inkludert håndtelring av avløpsvannet
 • Tekniske kvalitetsparametre for å sikre fargeektehet og unngå krymping må være tilstede
 • Begrensninger på tilbehør
 • Begrensninger på ekstra fiber materiale
 • Miljømessig skadelige stoffer er fobudt i de kjemiske blandingene
 • Evaluering av giftighet, og bionedbryteligheten for de kjemiske blandingene

NATURLIGE MATERIALER AV HØY KVALITET

Med dagens utfordringer på klimaområdet, må tekstilindustrien handle på en måte som reduserer dens ødeleggende innflytelse på planeten. Naturlige materialer av høy kvalitet, som økologisk bomull, spiller en mangefasettert rolle i å skape en industri som aktivt senker sin miljømessige påvirkning, og prioriterer mennesker fremfor kortsiktig profitt.

Derfor er det en viktig prioritering for oss, at produktene våre består av materialer som varer lenge, er økologiske og av høy kvalitet.

MATERIALEGUIDE

Økologisk bomull er bomull som er dyrket uten bruk av syntetiske pestisider (som insektisider), eller herbisider og genmodifiserte organismer (GMO'er) og i henhold til prinsippene om økologisk dyrking.

Økologisk dyrking er en produksjonsprosess som omfatter sunne økosystemer, jord og mennesker.